Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

13.10.2021

Ertu með brennandi áhuga á að starfa að fjölbreyttum verkefnum tengdum fjölskyldum fatlaðra barna með þverfaglegu teymi starfsfólks Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins? Auglýst er laust til umsóknar starf sjúkraþjálfara á Yngri barna sviði.

Á sviðinu er veitt þjónusta við ung börn og börn á leikskólaaldri og fjölskyldur þeirra. Viðkomandi mun einnig vinna verkefni á sviði Langtímaeftirfylgdar en þar er veitt þjónusta við börn og unglinga að 18 ára aldri, sem þurfa sérhæfða eftirfylgd og ráðgjöf, og fjölskyldur þeirra.

Helstu verkefni og ábyrgð
Mat á skyn- og hreyfifærni með viðurkenndum próf- og matstækjum og klínískum athugunum
Úrvinnsla og túlkun niðurstaðna ásamt mati á íhlutun eða úrræðum
Skráning og skýrslugerð
Ráðgjöf og eftirfylgd til fjölskyldna og fagfólks vegna barna með raskanir í taugaþroska
Sjúkraþjálfun ungra barna í smábarnateymi
Vinna í þverfaglegum teymum innan og utan stofnunar
Þátttaka í fræðslustarfi innan og utan stofnunar
Þátttaka í rannsóknarstarfi

Hæfniskröfur
Íslenskt starfsleyfi sem sjúkraþjálfari
Þekking og/eða reynsla sem nýtist í starfi
Mjög góð samskipta- og samstarfshæfni og færni til að starfa í teymi
Góð færni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku
Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag sjúkraþjálfara hafa gert.

Umsókn um starfið skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu. Sótt er um starfið á starfatorg.is. Miðað er við að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsókn getur gilt í 6 mánuði frá birtingu auglýsingar þessarar.

Á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins starfa um 60 starfsmenn. Hlutverk stofnunarinnar er að tryggja að börn með alvarlegar þroskaskerðingar sem leitt geta til fötlunar síðar á ævinni fái greiningu, ráðgjöf og önnur úrræði sem bæta lífsgæði þeirra. Sjá nánar www.greining.is.

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins er framsækin stofnun með fjölskylduvæna starfsmannastefnu sem býður m.a. upp á sveigjanlegan vinnutíma og lögð er áhersla á þróun í starfi og tækifæri til sí- og endurmenntunar. Gildi stofnunarinnar eru fagmennska, framsækni, velferð og virðing. Nýir starfsmenn fá handleiðslu og starfsþjálfun á aðlögunartíma.

Starfshlutfall er 50%

Umsóknarfrestur er til og með 18.10.2021

Nánari upplýsingar veitir
Helga Kristinsdóttir - helga.kristinsdottir@greining.is - 510 8400

Smelltu hér til að sækja um starfið