Senda inn greinar og fræðilegt efni

Viltu senda inn efni í blaðið?

Viltu senda inn efni í blaðið?

Hægt er að senda inn efni í blaðið á tvenns konar máta. Annars vegar með ósk um ritrýni og hins vegar sem almenna fræðsluigrein. 

Fræðileg ritstjórn sér um ritrýni greina og kemur þeim áfram á ritnefnd Sjúkraþjálfarans að ritrýni loknu. Ritnefnd og verkefnastjóri blaðsins sjá um allar beiðnir um almennar fræðslugreinar. Beiðni um ritrýni eða um birtingu á almennri fræðslugrein sendist á verkefnastjóra ritnefndar, á steinunnso@bhm.is

Leiðbeiningar til höfunda vegna ritrýndra fræðigreina í Sjúkraþjálfarann

Leiðbeiningar til höfunda ásamt gátlista 3. útgáfa mars 2023

Form sem fylgja eiga innsendum greinum

Gátlistar og flæðirit fyrir mismunandi rannsóknarsnið 3. útgáfa mars 2023

Leiðbeiningar til höfunda vegna almennra fræðslugreina í Sjúkraþjálfarann 

Leiðbeiningar til greinarhöfunda Sjúkraþjálfarans- útgáfa feb 2020

Leiðbeiningar til ritrýna

Leiðbeiningar fyrir ritrýna Sjúkraþjálfarans 2utg des2017

Umsagnarblað ritrýna 2utg des2017

Vinnureglur ritnefndar og fræðilegrar ritstjórnar

Ritrýningarferlið og gátlisti fræðilegrar ritstjórnar

Vinnureglur ritnefndar Sjúkraþjálfarans