Senda inn greinar og fræðilegt efni

Viltu senda inn efni í blaðið?

Viltu senda inn efni í blaðið?

Hægt er að senda inn efni í blaðið á tvenns konar máta. Annars vegar með ósk um ritrýni og hins vegar sem almenna fræðsluigrein. 

Fræðileg ritstjórn sér um allar beiðnir um ritrýni greina og kemur þeim áfram á ritnefnd Sjúkraþjálfarans að ritrýni loknu. Beiðni um ritrýni sendist á physio@physio.is

Ritnefnd og verkefnastjóri blaðsins sjá um allar beiðnir um almennar fræðslugreinar. Beiðni um almenna fræðslugrein sendist á verkefnastjóra ritnefndar, á steinunnso@bhm.is

Hér að neðar eru leiðbeiningar um hvernig skuli bera sig að í hvort skiptið fyrir sig. 

Leiðbeiningar til höfunda vegna ritrýndra fræðigreina í Sjúkraþjálfarann

Leiðbeiningar til höfunda ásamt gátlista 2útg des2017

Form sem fylgja eiga innsendum greinum

Gátlistar og flæðirit fyrir mismunandi rannsóknarsnið 2utg des2017

Leiðbeiningar til höfunda vegna almennra fræðslugreina í Sjúkraþjálfarann 

Leiðbeiningar til greinarhöfunda Sjúkraþjálfarans- útgáfa feb 2020

Leiðbeiningar til ritrýna

Leiðbeiningar fyrir ritrýna Sjúkraþjálfarans 2utg des2017

Umsagnarblað ritrýna 2utg des2017

Vinnureglur ritnefndar og fræðilegrar ritstjórnar

Ritrýningarferlið og gátlisti fræðilegrar ritstjórnar

Vinnureglur ritnefndar Sjúkraþjálfarans