Stofnanasamningar

Hér eru stofnanasamningar við hinar ýmsu stofnanir

Handbók um gerð stofnanasamninga nóv 2015

Stofnanasamningar frá 2018

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra - SLF apríl 2024
Fundargerð með stofnanasamningi SLF 2024

Landspítali janúar 2024
Fundargerð með stofnanasamningi LSH 2024

Landspítali júlí 2022
Fundargerð með stofananasamningi LSH

MS Setrið apríl 2022

Reykjalundur janúar 2022

Heilbrigðisstofnun Austurlands HSA desember 2021

Sjúkrahúsið á Akureyri september 2021

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða 21.06.2021

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 25. mars 2021

Bjarg maí 2021

Heilbrigðisstofnun Suðurlands 06.10.2020

Greiningar- og ráðgjafarstöð Íslands 11.10.2019

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 11.02.2019

Æfingastöðin 31.01.2019

Vinnueftirlit ríkisins 29.11.2018

HNLFÍ 05.06.2018

Landspítali 11 júní 2018

Krabbameinsfélag Íslands 31.05.2018

 Stofnanasamningar frá 2011

Reykjalundur september 2017

Heilbrigðisstofnun Norðurlands HSN 2017

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 2017 - almennt

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 2017 - sviðsstjórar

Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu SFV 2017

Landspítali 2017

Bjarg 2016

Sjúkratryggingar Íslands 2016

HVE stofnanasamningur - viðauki júní 2016

Sjúkrahúsið á Akureyri maí 2016

Æfingastöðin 2015

Greiningarstöð ríkisins 2014

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 2014

Reykjalundur 2014

Landspítali 2013

Sjúkrahúsið á Akureyri 2013

Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki 2013

Sjúkratryggingar Íslands 2013

Heilb. Suðurlands viðbót 2013

Heilb. Austurlands 2013

Sjálfsbjörg Akureyri Bjarg 2011

Stofnanasamningar eldri

Greiningarstöð ríkisins

Reykjalundur

Landspítali

FSA

Tryggingastofnun

Heilbr. Austurlands

Heilbr. Suðurlands

Sjálfsbjörg Akureyri Bjarg

Styrktarélag og Æfingastöð

Dagvist MS

HNLFÍ

Grund og Ás

Skjól og Eir

Hrafnista

Heilbr. Suðausturlands

Landlæknisembættið

Heilsugæsla höfuðborgarsv.

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

Sjúkrahúsið á Akranesi

St. Franciskuspítali

Heilbrigðisstofnunin Ísafirði

Ísafjörður - viðauki

Heilbrigðisstofnunin Siglufirði