BHM ályktar um útboðsmál í sjúkraþjálfun

BHM lýsir áhyggjum af minnkuðum hvata til framhaldsmenntunar sjúkraþjálfara

14.10.2019

BHM lýsir áhyggjum af minnkuðum hvata til framhaldsmenntunar sjúkraþjálfara

BHM gagnrýnir afnám menntunarálags í útboði SÍ á sjúkraþjálfunarþjónustu

11.10.2019

BHM hefur sent frá sér svohljóðandi yfirlýsingu vegna skilmála í útboði Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) á sjúkraþjálfunarþjónustu:

Í nýliðnum mánuði auglýstu Sjúkratryggingar Íslands útboð á sjúkraþjálfunarþjónustu á höfuðborgarsvæðinu. Það nýmæli er í skilmálum þessa útboðs, miðað við fyrri útboð, að nú er gert ráð fyrir að eingöngu verði samið við fyrirtæki sem reka sjúkraþjálfunarstofur. Hingað til hefur stofnunin samið við einstaka sjúkraþjálfara um veitingu þjónustunnar. Fyrirtækjunum er ætlað að semja við einstaka sjúkraþjálfara sem hjá þeim starfa, ýmist sem undirverktakar eða launþegar.

Samningar SÍ við veitendur heilbrigðisþjónustu taka m.a. til verðs á hverja einingu veittrar þjónustu sem nánar er skilgreind í samningi aðila. Samkvæmt eldri samningum fengu sjúkraþjálfarar með meistaragráðu og/eða sérfræðiréttindi í faginu greitt sérstakt álag ofan á umsamið einingarverð. Í skilmálum þess útboðs sem auglýst var í nýliðnum mánuði er ekki gert ráð fyrir að slíkt „menntunarálag“ verði greitt ofan á einingarverð. Félag sjúkraþjálfara, sem er aðildarfélag BHM, hefur gagnrýnt þetta og fleiri atriði er varða skilmála útboðsins. Meðal annars hefur félagið bent á að með afnámi menntunarálagsins skapist óeðlilegur þrýstingur á fyrirtækin að ráða eingöngu sjúkraþjálfara með grunnmenntun og lágmarks starfsreynslu.

BHM telur að með afnámi menntunarálagsins sé ríkisvaldið í raun að gjaldfella framhaldsnám í faginu og fjarlægja mikilvægan hvata fyrir sjúkraþjálfara til að sækja sér menntun umfram grunnmenntun. Að mati BHM mun þessi breyting vega að möguleikum sjúkraþjálfara með framhaldsmenntun til að fá menntun sína metna til launa. BHM skorar á Sjúkratryggingar Íslands að endurskoða skilamála útboðsins að þessu leyti.


Sjá: https://www.bhm.is/frettir/bhm-gagnrynir-afnam-menntunaralags-i-utbodi-si-a-sjukrathjalfunarthjonustu